BOTOX

BOTOX

Många människor rynkar pannan när de är stressade, okoncentrerarde eller trötta. Detta kan ge oönskade signaler till omgivningen och ibland uppfattas som irritation och ilska. Botox slappnar av den överspända muskulaturen som ger upphov till rynkorna. Effekten inträder under den första veckan efter injektionen och kvarstår sedan i 3-8 månader.
Behandlingen upprepas i regel 3 gånger under det första året och glesas därefter ut under de följande åren. Muskulaturen försvagas och med tiden reduceras de tidigare rynklinjerna.
Kunskapen om balansen mellan de fina muskelgrupperna i ansiktet utnyttjas vid Botoxinjektionen för att uppnå.

UNNA DIG EN VÄLGÖRANDE BEHANDLING I VÅR SKÖNA MILJÖ!